Sådan fungerer foreningen

Foreningens aktiviteter bygger på forslag fra medlemmerne. Det forventes, at hvert medlem foreslår mindst to aktiviteter om året.

Man kan komme med sine forslag på de månedlige medlemsmøder, og kort efter møderne kan de indkomne forslag ses her på hjemmesiden.
Hvis man er forhindret i at komme til et medlemsmøde men har forslag, kan de sendes til Christa Jensen -christa.jensen@gmx.net

Akutte forslag, som kræver hurtig reaktion fra deltagere, kan sendes direkte til webmaster Christa Jensen:christa.jensen@gmx.net , som så sender en orienterende mail til alle medlemmer, og offentliggør forslagene på hjemmesiden.

I alle tilfælde er det forslagsstilleren, som tager mod tilmeldinger og forestår aktiviteten. Det kan f.eks. være at bestille billetter, arrangere samkørsel, foreslå mødested, tidspunkt og lignende.

Taksten ved samkørsel til aktiviteter er 3 kr. pr. kørt kilometer, og beløbet deles blandt deltagerne (incl. chaufføren).

Indmeldelse i Single60+ Kultur

Hvis du er interesseret i at blive medlem af foreningen er der flere muligheder:

1. Komme til et af de månedlige medlemsmøder for at orientere dig.
2. Sende en mail til Inge Lise Johansen il-j@live.dk
 med
navn, adresse e-mailadresse og telefonnummer samt indbetale 100 kr. til  foreningens bankkonto
 
5394
 0243866.  Husk, altid at angive tydeligt afsendernavn !

Efter indmeldelse og betaling vil du få tilsendt kvittering og koder til hjemmesiden.

Kontingent til Single 60+ Kultur

KLUBBENS BANK 5394 0243866 klubkontingent kr. 100,-  
Husk, altid at angive tydeligt afsendernavn !

Medlemsmøder

Møderne indledes ofte med et med et kort indslag f.eks. foredrag, sang el lign. Ved medlemsmøderne serveres der kaffe/the med brød og pålæg for 10 kr.
Du behøver ikke at være medlem for at komme til et medlemsmøde for at orientere dig!

Datoer for møder i 2022:
Torsdag 13.1. kl. 14.30, torsdag 10.2. kl. 14.30, mandag 4.4. kl. 19.00 generalforsamling, mandag 9.5. kl. 19.00, lørdag 11.6. kl. 19.00, mandag 8.8. kl. 19.00, søndag 18.9. kl. 19.00, torsdag 6.10. kl. 14.30, fredag 11.11. kl. 14.30, søndag 4.12. julefrokost.

Særarrangementer

I Single 60+ Kultur arrangeres der flere former for socialt samvær som særarrangementer. F. eks. en julefrokost eller en sommerudflugt.
Når du betaler til særarrangementer, så husk altid at angive tydeligt navn og emne.
 

Interessegrupper

Der er dannet forskellige interessegrupper, hvor nogle medlemmer mødes om en fælles interesse, f.eks. "Spise-ude-en-gang-om måneden", "Gå-i-biografen-sammen" , "Litteraturgruppe" og lignende. Disse grupper suppleres løbende efter behov.