Klik - her - eller under teksten for at komme videre.
 

 

Indmeldelse i Single60+ Kultur

Hvis du er interesseret i at blive medlem af foreningen er der flere muligheder:

1. Komme til et af de månedlige medlemsmøder for at orientere dig.
Hvis du beslutter, at det er noget for dig, kan du tilmelde dig til formanden og efterfølgende indbetale
medlemskontingentet på foreningens bankkonto 5394 0243866.

2. Sende en mail til il-j@live.dk  med
navn, adresse e-mailadresse og telefonnummer samt indbetale 100 kr. til  foreningens bankkonto
 
5394
 0243866. 
Husk, altid at angive tydeligt afsendernavn !

Efter indmeldelse og betaling af kontingent vil du få tilsendt kvittering og koder til hjemmesiden.

 

Medlemsmøder i 2020 - alle møder afholdes på Folkestedet i lokale 1.1. og begynder kl. 19.00

Mandag, den 13. januar Mandag, den 10. februar Mandag, den 9. marts Tirsdag, den 14. april
Generalforsamling
Torsdag, den 14. maj
Torsdag, den 11. juni Torsdag, den 13. august Mandag, den 7. september Torsdag, den 15. oktober Tirsdag, den 10. nov.
Mandag, den 30. november
Julefrokost