Klik - her - eller under teksten for at komme videre.
 

 

Indmeldelse i Single60+ Kultur

Hvis du er interesseret i at blive medlem af foreningen er der flere muligheder:

1. Komme til et af de månedlige medlemsmøder for at orientere dig.
Hvis du beslutter, at det er noget for dig, kan du tilmelde dig til formanden og efterfølgende indbetale
medlemskontingentet på foreningens bankkonto 5394 0243866.

2. Sende en mail til il-j@live.dk  med
navn, adresse e-mailadresse og telefonnummer samt indbetale 100 kr. til  foreningens bankkonto
 
5394
 0243866. 
Husk, altid at angive tydeligt afsendernavn !

Efter indmeldelse og betaling af kontingent vil du få tilsendt kvittering og koder til hjemmesiden.

 

Medlemsmøder i 2022- alle møder afholdes på Folkestedet i lokale 1.1.

Torsdag, den 13. januar kl. 14.30 Torsdag, den 10. februar kl. 14.30 Søndag, den 13. marts kl. 14.30 Mandag, den 4. april kl. 19.00
Generalforsamling
Mandag, den 09. maj kl. 19.00
Løedag, den 11. juni kl. 19.00
Mandag, den 08. august kl. 19.00
 
Lørdag, den 03. september kl. 19.00 Torsdag, den 6. oktober kl. 14.30 Fredag, den 11. november kl. 14.30
Søndag, den 4. december
Julefrokost