Single 60+ Kultur

Bestyrelsen efter generalforsamling
april 2024

Formand
Viktor Andersen
Næstformand
Wanida Frank
Kasserer
Inge Lise Johansen
Referent
Birgitte Stampe

Roberto Gonzales
Suppleant:
Annette Hagen
Revisor:
Elisabeth Frausing
Revisorsuppleant:
Frank Juhler

Foreningens CVR nr. : 34550239
Bestyrelsen står for medlemskab, medlemsmøder og generalforsamling samt udsendelse af aktivitetslister,
men arrangerer  I K K E  aktiviteter.